GERAKAN POLITIK KIRI DI HULU LANGAT, 1946-1948*


GERAKAN POLITIK KIRI DI HULU LANGAT, 1946-1948*

Dr. Mohamed Salleh Lamry**

Dr. Mohamed Salleh Lamry


Pendahuluan

Mengikut versi sejarah arus perdana atau versi sejarah “rasmi”, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan di Malaysia biasanya dikatakan bermula dengan penubuhan UMNO dan penentangan terhadap gagasan Malayan Union pada tahun 1946. Setelah berjaya menghapuskan Malayan Union, UMNO bersama-sama dengan MCA dan MIC  mengadakan perundingan dengan kerajaan Bristish untuk mendapatkan kemerdekaan, dan  kemedekaan diserahkan kepada UMNO dan rakan-rakannya dalam keadaan aman damai  pada tahun 1957. Tersirat dalam versi sejarah arus perdana ini seolah-olah UMNO-lah yang mempelopori perjuangan kemerdekaan.

       Versi sejarah arus perdana ini sekurang-kurangnya salah dari dua segi. Pertama,  salah dari segi tarikh permulaan perjuangan kemerdekaan. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bukan bermula  pada tahun 1946, tetapi  jauh lebih awal daripada itu. Kalau    penentangan pembesar Melayu seperti Datuk Maharajalela di Perak, Datuk Bahaman di Pahang dan Tok Janggut di Kelantan tidak kita masukkan dalam perbincangan ini, kita harus mengakui bahawa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan  sudah pun bermula  selewat-lewatya pada tahun 1938, dengan penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM), parti politik Melayu pertama yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan.

      Kedua, salah  dari segi parti  yang mempelopori atau yang  terawal memperjuangkan kemerdekaan. Yang sebenarnya KMM-lah parti yang mempelopori perjuangan kemerdekaan; bukan UMNO  dengan rakan-rakannya MCA  dan MIC. Perjuangan KMM kemudian disambung oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang ditubuhkan  pada akhir  tahun 1945.  Dengan itu versi  sejarah arus perdana ini seolah-olah tidak mengiktiraf  peranan KMM dan PKMM, yang biasanya diistilahkan sebagai “gerakan kiri” dalam perjuangan kemerdekaan.

      Oleh yang demikian, sebagai koreksi kepada versi sejarah arus perdana ini, sudah sampailah masanya kita  memperkenalkan dan membincangkan peranan gerakan kiri pula dalam  perjuangan kemerdekaan. Walaupun  gerakan kiri bukan gerakan  yang berjaya mendapatkan kemerdekaan, tetapi gerakan kiri ialah gerakan yang mempelopori dan ikut memainkan peranan  dalam perjuangan kemerdekaan.  Oleh itu  peranan gerakan kiri juga wajar diberi pengiktirafan.

     Gerakan politik kiri bukan saja wujud pada peringkat nasional atau peringkat negara Malaysia, tetapi juga pada peringkat tempatan (daerah dan kampung). Gerakan politik kiri pada peringkat nasional, sudah banyak dikaji dan dibincangkan (lihat misalnya Ramlah Adam 2004; Mohamed Salleh Lamry 2006). Oleh itu, sudahlah sampai masanya kita memberi tumpuan kepada  gerakan politik kiri pada peringkat tempatan (daerah dan kampung) pula.

     Sehubungan itu, makalah ini ingin meninjau gerakan politik kiri pada peringkat daerah Hulu Langat dan kampung Jenderam, iaitu   daerah dan kampung di mana gerakan politik kiri yang aktif telah wujud   antara tahun 1946 hingga 1948 dahulu.
.
Gerakan Politik Kiri di Hulu Langat
Ahmad Boestamam (1972: 78-79) ada mencatatkan dalam memoirnya, “Memang  Ulu  (Hulu ) Langat punya keistimewaan sepanjang yang berkaitan dengan  gerakan kiri dulu. Bukan saja BATAS kuat di sana bahkan API, AWAS dan PKMM juga.” Catatan Ahmad Boestamam ini menunjukkan bahawa gerakan politik kiri memang  pernah muncul dan berkembang di Hulu Langat.

      Berdasarkan pemerhatian, gerakan politik kiri dipercayai mudah muncul dan berkembang di Hulu Langat kerana beberapa faktor, yang antaranya adalah seperti di bawah ini.

      Pertama, kedudukan daerah  Hulu Langat yang  agak hampir dengan Kuala Lumpur,  pusat  gerakan politik sejak sebelum  perang  dunia kedua lagi. Ini memudahkan pemimpin   pusat gerakan kiri yang tinggal di Kuala Lumpur berkunjung ke Hulu Langat untuk mengembangkan pengaruh gerakan itu. Oleh itu, penduduk Hulu Langat mudah melibatkan diri dengan gerakan kiri sejak permulaannya lagi. Misalnya, pada tahun 1938, apabila KMM ditubuhkan, sudah  ada penduduk Hulu Langat yang menyertainya. Salah seorang daripada mereka  ialah  Bakar Jali yang kemudiannya menjadi ketua PKMM  kampung Jenderam (Mohd.Nor Mohd.Amin, 1977/78).

      Kedua, penduduk  daerah Hulu Langat umumnya terdiri daripada orang-orang keturunan Indonesia, seperti juga pemimpin utama gerakan kiri. Mereka umumnya masih mempunyai hubungan dengan keluarga mereka di Indonesia, dan berminat terhadap gerakan politik radikal seperti yang terdapat di Indonesia (Mohd.Nor Mohd. Amin 1977/78). Ini memudahkan mereka menyokong gerakan politik kiri, apabila  pemimpin  dari pusat, yang umumnya terdiri daripada orang-orang ketururan Indonesia datang ke Hulu Langat untuk  mengembangkan  pengaruh gerakan itu.

     Ketiga, bagi sesetengah kampung, seperti kampung Jenderam yang  penglibatan politik penduduknya akan dihuraikan di bawah ini, pengaruh Indonesia memang begitu jelas, dan merupakan faktor utama yang memungkinkan  gerakan  politik kiri berkembang di kampung itu. Kebetulan  pengaruh dari Indonesia ini memang ditekankan oleh Stockwell (1979)  sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan politik radikal Melayu (gerakan kiri Melayu)  di Malaya antara tahun 1945-1948.

      Keempat, di daerah  Hulu Langat telah muncul beberapa orang pemimpin gerakan  kiri yang aktif dan berkebolehan,  yang namanya dinyatakan di bawah ini.

      Kelima, yang tidak kurang pentingnya ialah Kajang, ibu daerah Hulu Langat,  telah dijadikan ibu pejabat PKMM Selangor setelah  berlaku perpecahan dalam PKMM antara  kumpulan yang menyokong Dato’ Onn dengan kumpulan yang menyokong Dr.Burhanuddin  dalam isu penentangan terhadap Malayan Union. Ibu pejabat PKMM Selangor itu terletak di No. 24, Main Street, Kajang (Mohd.Nor Mohd.Amin, 1977/78: 45)

     Selepas itu, Kajang telah dipilih sebagai tempat kongres dan mesyuarat penting gerakan  kiri. Misalnya, pada bulan Oktober 1946, kongres  pertama  AWAS dan BATAS  Malaya telah diadakan di panggung wayang Sun, Kajang.  Kongres AWAS itu mencatat sejarah,  kerana dalam kongres itulah untuk pertama kalinya Kamarulzaman Teh, Ketua API  Pahang yang juga  seorang tokoh komunis Melayu di negeri itu,  menyatakan secara terbuka bahawa ia  berucap sebagai wakil PKM  (Shamsiah Fakeh, 2004: 46; Mohamed Salleh Lamry,  2006: 108).

      Pada tahun 1947 pula, ketika PKMM mengadakan kongresnya yang ketiga di Singapura, para perwakilan dari Zon Utara  (Perlis, Kedah, dan  Pulau Pinang) dan Zon Barat (Perak, Selangor dan Negeri Semblan) telah bertemu di Kajang untuk mengadakan mesyuarat persiapan bagi  menghadiri kongres  tersebut.  Jaafar Husin (1989: 40) perwakilan dari Pahang yang turut sama singgah di Kajang mencatatkan, “Kongres di adakan di tingkat atas sebuah kedai mamak dan barangkalinya menjadi Pejabat Parti Bahagian Kajang”.

      Peranan Kajang sebagai Ibu Pejabat PKMM Selangor dan tempat kegiatan penting seperti mesyuarat dan kongres ini tentu ada pengaruhnya terhadap perkembangan  gerakan politik kiri di daerah Hulu Langat.

      Oleh yang demikian, mulai awal tahun 1946 di kampung-kampung yang ramai penduduknya dan mempunyai orang-orang yang berkebolehan untuk memainkan peranan sebagai pemimpin, lahirlah cawangan PKMM, API, AWAS dan BATAS. Walaupun kita tidak memperoleh senarai kampung yang mempunyai cawangan gerakan kiri, tetapi antara kampung yang mempunyai cawangan gerakan kiri yang kuat termasuklah Sungai Long, Bukit  Raya, Sungai Serai  dan Jenderam (temu ramah dengan Yahya Nasim,   25 Jun 2008).

       Kemunculan    cawangan PKMM, API, AWAS dan BATAS di daerah  Hulu Langat boleh dikatakan seiring dengan kemunculan pemimpin-peinimpin yang aktif, yang menggerakkan  organisasi tersebut. Di sini pun kita tidak mempunyai rekod yang lengkap tentang siapa mereka dan ciri-ciri mereka. Namun, kemudiannya ada beberapa orang pemimpin dari daerah Hulu Langat  yang menduduki jawatan yang agak tinggi,  bukan saja pada peringkat cawangan, tetapi juga pada peringkat kebangsaan dan negeri, dan kerana itu  boleh diiktiraf sebagai pemimpin yang lebih penting.

      Dari kalangan pemimpin PKMM, salah seorang pemimpin dari daerah  Hulu Langat yang  menduduki jawatan penting ialah Yahya Nasim. Di samping menjadi Ketua PKMM Hulu Langat, dia juga menjadi Ketua PKMM Selangor dan menjadi Penolong Bendahari PKMM Pusat.  Beberapa orang pemimpin PKMM dari Hulu Langat juga memegang jawatan pimpinan pada peringkat negeri Selangor, iaitu   Bakar Jali (Ketua 2), Nawawi Haji Abdul Hamid (Setiausaha), Kassim Haji Sirat (Bendahari), Ustaz Yunus Yatimi (Badan Penerangan), Mustafa Yunus (Ahli Jawatankuasa) dan Sulaiman  Pandita (Ahli Jawatan kuasa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      Dari kalangan pemimpin API, yang paling terkemuka ialah Khidir Ibrahim.  Dia menjadi  Ketua API  Hulu  Langat, di samping menjadi salah seorang pemimpin API Selangor.

      Bagi organisasi AWAS pula, salah seorang pemimpinnya yang terpenting ialah Aishah Haji Hussain yang berasal dari Hulu Langat dan pernah menjadi isteri Pak Sako (Ishak Haji Muhamad). Ia menjadi Ketua AWAS daerah Hulu Langat dan negeri  Selangor  dan  Bendahari AWAS Malaya. Sementara itu, beberapa orang pemimpin AWAS dari kampung Jenderam seperti Fatimah Haji Kassim, Rosnah  Mein, Mariam Jaafar, Hindon Tahir dan Zaharah Kasim, juga merangkap jawatan AJK AWAS  Selangor.

     Mengenai BATAS, Ahmad Boestamam (1972: 78) menganggap  bahawa  daerah Hulu Langat  ialah kubu BATAS yang terkuat di Selangor, dan ketuanya  ialah  Mohamad Sharif yang menjadi orang kanan kepada Musa Ahmad, ketua BATAS Malaya. Mungkin kerana ia berjambang, Yahya Nassim (temu ramah  25 Jun 2008)  menggelarnya sebagai  “Sharif Jambang”.

      Dalam tempoh kewujudannya yang agak singkat, dari tahun 1946 hingga 1948,  mungkin tidak banyak aktiviti yang sempat dilakukan oleh  cawangan PKMM, API, AWAS dan BATAS daerah  Hulu Langat. Namun, beberapa akivitinya yang penting boleh disenaraikan  seperti  di bawah ini.

      Pertama, menerima kedatangan pemimpin atau tokoh dari luar dan mendengar ceramah yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Misalnya, pemimpin pusat seperti Dr.Burhanuddin, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Boestamam, Wahi Anuar, Musa Ahmad, Abdullah C.D., Shamsiah Fakeh dan Zainab Mahmud dikatakan sering berkunjung ke kampung Jenderam, salah sebuah pusat gerakan kiri yang terkuat di daerah  Hulu Langat.  Kedatangan mereka disambut dengan kemesraan oleh penduduk kampung tersebut (Mohd.Nor Mohd.Amin, 1977/78: 48-49).

      Kedua, mengadakan latihan ketenteraan untuk anggota API  dan anggota   PKMM serta AWAS yang terpilih.  Sebagaimana yang dilaporkan oleh pusat  perisikan British (Ramlah Adam, 2004: 224)  di  Hulu Langat  terdapat  sebuah  pusat latihan ketenteraan API,  selain daripada sebuah pusat lain di Singapura,   dan  pusat latihan tetap dan utama di Taboh Naning, Alor Gajah  dan   Tanjong Bidara, Melaka.

      Berdasarkan pengalaman  Aishah  Haji Khatib, bekas Ketua AWAS  Cawangan Bukit Raya yang diceritakannya kepada Aishah Ghani,  Aishah Ghani (1992: 33)  menceritakan dalam memoirnya   bahawa  orang yang menyertai latihan itu,

 “… dibawa ke dalam hutan  untuk menjalani latihan menggunakan senjata api dan menghadiri kursus-kursus sulit yang juga diadakan dalam hutan Sungai Long tidak berapa jauh dari Kampung Batu 10…Setelah  berlatih selama dua minggu mereka balik semula ke kampung. Latihan-latihan itu berjalan berterusan dari semasa  ke semasa.”

      Ketiga, mengadakan Kongres Tani  secara besar-besaran di kampung Jenderam pada 28 Mei 1948, tiga minggu sebelum Undang-Undang Darurat diisytiharkan. Walaupun kongres ini tidak dinamakan kongres nasional, tetapi ia dihadiri oleh  pemimpin gerakan  kiri yang penting, seperti  Dr.Burhanuddin,  Abdullah C.D. dan Shamsiah Fakeh.   Bersempena dengan kongres itu, satu perarakan BarisanTani yang mengandungi kira-kira 700 orang telah diadakan dari masjid kampung Jenderam selepas sembahyang Jumaat.  Bendera “merah putih”  dan “bendera  rakyat” turut dikibarkan dalam perarakan itu.

      Kongres Tani itu dikatakan bermula  pada pukul  tiga petang dan  didahului oleh ucapan oleh beberapa orang wakil badan-badan progresif, termasuk Parti Buruh dan Pembantu Indonesia  Merdeka (PIM). Kongres berakhir pada pukul lima petang. Pada sebelah malamnya telah diadakan pertunjukan sandiwara  yang bertemakan semangat  perjuangan oleh anggota PETA (Ikatan Pemuda Tanah Air) cawangan Jenderam (Mohd.Nor Mohd.Amin 1977/78: 49).

      Apabila Undang-Undang Darurat diisytiharkan  pada 20 Jun 1948, dan berikutan dengan itu parti-parti kiri  diharamkan oleh kerajaan penjajah Inggeris,  beberapa orang pemimpin dan anggota gerakan kiri dari daerah  Hulu  Langat  telah menyertai  perang gerila yang diterajui  oleh PKM.  Antara mereka termasuklah Khidir Ibrahim, Ketua API Hulu Langat yang terkorban di Hulu Selangor  (Ahmad Boestamam 1972: 79) dan Aishah Haji  Khatib, Ketua AWAS Bukit Raya, Hulu Langat,  yang kisah perjuangannya diceritakan dengan panjang lebar oleh Aishah Ghani dalam memoirnya  ( 1992: 32-35).

      Bagaimanapun, berbanding dengan penduduk kampung lain, penduduk kampung  Jenderamlah yang paling ramai menyertai perang gerila itu. Ini ditegaskan oleh  Wikipedia (http: ms.wikipedia.org/wiki/sejarah_komunis-di Selangor)  dengan kata-kata seperti berikut:

      Kebanyakan  pengganas komunis Melayu yang beroperasi di sempadan Selangor dan Negeri Sembilan datang dari pemuda Melayu Kampung Jenderam. Mereka ada pertalian persaudaraan atau berasal dengan tokoh komunis seperti Tan Malaka dari Sumatera, Indonesia.
/sejarah_komunis-di Selangor)  dengan kata-kata seperti berikut:

      Kebanyakan  pengganas komunis Melayu yang beroperasi di sempadan Selangor dan Negeri Sembilan datang dari pemuda Melayu Kampung Jenderam. Mereka ada pertalian persaudaraan atau berasal dengan tokoh komunis seperti Tan Malaka dari Sumatera, Indonesia.

bersambung dengan
"Gerakan Politik Kiri di Kampung Jenderam"

SEMUA GOLONGAN PATRIOTIK-DEMOKRATIK BERSATULAH!

Pada bulan Mei 1937, parti politik Melayu yang pertama KMM atau Kesatuan Melayu Muda didirikan untuk merebut kemerdekaan tanah air di atas landasan demokratik - sosialisme. Kerana KMM mengemukakan tuntutan untuk kemerdekaan, ia telah diharamkan oleh fasis Jepun. Untuk mengelakkan dari tangkapan fasis Jepun, sebahagian anggota KMM telah menyertai perang anti-Jepun di bawah pimpinan PKM.

Pada bulan Oktober 1945, didirikan pula PKMM atau Parti Kebangsaan Melayu Malaya untuk meneruskan semangat dan cita-cita KMM di atas dasar gabungan kekuatan nasionalis, sosialis dan agama. Program politiknya ialah berjuang untuk kemerdekaan tanah air dari belenggu penjajahan. Dr. Burhanuddin telah memainkan peranan yang penting dalam penubuhan dan memimpin PKMM dilandasan perjuangan.

Pada tahun 1946 diadakan Kongres Melayu Seluruh Malaya di bawah anjuran berbagai persatuan Melayu di berbagai negeri termasuk PKMM dan berdirilah UMNO pada 11 Mei. Kongres kedua yang membincangkan masalah dasar perjuangan telah berlangsung di Ipoh Perak. Usul PKMM untuk menggunakan semboyan MERDEKA sebagai cita-cita perjuangan telah ditolak. Kerana perbezaan yang bersifat prinsip inilah, PKMM keluar dari UMNO dan membentuk barisan bersatunya sendiri PUTERA - AMCJA.

Pada Jun 1948, kerajaan penjajah mengumumkan undang-undang darurat, mengharamkan semua parti patriotik-demokratik yang memperjuangkan kemerdekaan. Hanya Umno satu-stunya yang tidak diharamkan. Kerana penindasan berdarah tersebut, PKM melancarkan perang gerila melawan penjajah British. Seiring dengan itu, ramai ahli PKMM, Peta, Awas, BTM dan lain-lain dari golongan patriotik-demokratik Melayu juga berundur ke hutan rimba berjuang menentang penjajah British secara bersenjata.

Sementara itu, sebahagian ahli PKMM telah menyertai UMNO, antaranya ialah Mustafa Hussein, Tun Ghafar Baba, Saadon Zubir dan lain-lain. Pada tahun 1951, semboyan merdeka mulai meresap ke dalam Umno. Tunku Abdul Rahmah yang menggantikan Datok Onn sebagai Presiden Umno telah mengubah semboyan HIDUP MELAYU kepada MERDEKA. Di samping itu, Dr. Burhanuddin dan Ahmad Boestamam selepas keluar dari penjara telah mendirikan Partai Rakyat dan Pas manakala kaum cendekiawan Melayu yang progresif melancarkan perjuangan di bidang sastera dan seni untuk kemerdekaan dalam Utusan Melayu, Asas 50 dan lain-lain. Perjuangan kemerdekaan bergema ke seluruh Malaya, baik perjuangan bersenjata mahu pun perjuangan parti-parti politik telah bersatu. Perjuangan besar tersebut telah memaksa penjajah British mengiktiraf kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957.

Kini, tugas kekuatan patriotik-demokratik ialah mengisi kemerdekaan itu dengan sempurna, memberi faedah kepada semua rakyat terutama golongan terbanyak dalam masyarakat kita. Untuk itu golongan patriotik-demokratik haruslah menyemak kembali sejarah tersebut, berdasarkan syarat-syarat dewasa ini membentuk barisan bersatu yang luas dan kukuh dengan mengenepikan segala perbezaan masing-masing, mencari titik-titik persamaan untuk cita-cita bersama - membangun sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat dan untuk menciptakan sebuah masyarakat demokratik, adil dan saksama. Hanya dengan jalan itulah, cita-cita golongan patriotik-demokratik hari ini dapat dicapai.

KENANG-KENANGAN: TENTERA DAN RAKYAT BAGAI AUR DENGAN TEBING

Tentera kita bukan saja erat bersatu padu dan sangat akrab di dalam barisannya, tetapi juga berkhidmat sepenuh hati untuk massa rakyat dan telah menjalin hubungan yang sangat karib dengan massa rakyat luas. Suatu kali, satu regu penyusun massa dari pasukan penggempur tentera kita masuk ke sebuah kampung Orang Asal untuk melakukan pekerjaan. Secara kebetulan, terdapat seorang nenek yang sakit tenat dalam bahaya. Saudara-saudara orang Asal yang kehilangan akal terpaksa mengusungnya ke tepi kampung. Pada saat itu juga kawan-kawan kita tiba di sana. Tanpa menghiraukan penat lelah, kawan petugas perubatan segera memeriksanya serta memberi suntikan dan ubat untuk dimakan. Melalui perawatan dan perubatan yang teliti selama beberapa hari, kesihatan nenek itu beransur-ansur pulih. Begitu berita baik ini tersebar, saudara-saudara orang Asal dikampung-kampung berdekatan sangat gembira. Apabila bertemu dengan kawan-kawan, mereka pun menunjukkan ibu jari dan dengan terharu berkata “Nangoi baik!” “Nangoi dan orang Asal karib sesaudara”. (Mereka bahasakan Tentera Pembebasan sebagai Nangoi) Selepas itu saudara-saudara orang Asal yang sakit semuanya mencari kawan-kawan kita untuk dirawat. Dan kawan-kawan kita pun memberi perhatian yang sangat cermat. Menggosokkan sedikit minyak angin, melakukan penjaruman (accuunture) atau beberapa biji tablet pun dirasai mereka sebagai rawatan yang sangat mesra. Mereka merasa “Nangoi” melayan mereka dengan begitu jujur dan sungguh-sungguh dan memandang kawan-kawan kita sebagai orang yang dipercayai.

Selain itu, dalam satu kampung di kawasan basis sempadan pernah terjadi satu peristiwa. Beberapa tahun akhir-akhir ini harga barang-barang melambung naik, massa yang hendak mencabut sebatang gigi pun dikenakan bayaran yang mahal, tambahan pula harus pergi ke pekan yang jauh. Itu sangat sulit bagi mereka. Kesulitan massa cepat diketahui oleh markas dari suatu unit tentera kita yang bergerak cergas di kawasan itu. Tidak lama berselang, pihak atasan menghantar doktor gigi bersama dengan pasukan pekerja massa ke kampung itu, membantu mencabut gigi pesakit dengan percuma. Berita ini cepat tersebar di setiap ceruk kawasan pergunungan yang berdekatan. Massa di sekitar kawasan itu memapah orang tua dan kanak-kanak masuk ke kampung tersebut untuk meminta doktor mencabut gigi mereka yang rosak. Doktor gigi dan petugas-petugas kita bekerja terus dari pukul 2 petang sampai pukul 3 pagi lebih esoknya. Dalam belasan jam itu tak terhitung bilangan gigi pesakit yang dicabut. Doktor gigi dan petugas-petugas terlalu mencurahkan perhatian pada kerja hinggakan mereka terlupa makan malam.

Selain merawati penyakit dan luka-luka orang kampung, kawan-kawan juga dengan ghairah membantu mereka berhuma, menorah getah, merumput, memungut kayu api, mengandar air dll. Kawan-kawan juga membantu mereka mendapatkan mata pencarian , menguruskan kerja, mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, memberi jasa baik mendamaikan persengketaan-persengketaan di kalangan mereka dan memimpin mereka melancarkan berbagai perjuangan bagi membela kepentingan mendesak rakyat.

Tahun-tahun kebelakangan ini, sering muncul penjahat-penjahat di kampung dan sekitar kawasan pergerakan kita. Penjahat-penjahat itu memeras ugut penduduk, merompak harta benda, menculik bahkan berturut-turut membunuh massa. Tentera kita sering menghantar pasukan ke situ untuk mengorganais kekuatan bela diri massa, menghukum penjahat-penjahat bersenjata tersebut, membela keselamatan massa dan memelihara keamanan tempatan. Tindakan tentera kita dipuji hangat massa rakyat semua bangsa termasuk pegawai-pegawai tempatan. Ia telah mempererat lebih lanjut hubungan antara tentera dan rakyat.

Justeru demikianlah, komander dan perajurit tentera kita selalu mengambil berat kesulitan massa rakyat. Mereka tak takut susah dan lelah dan tak takut kerumitan, berhati-hati dan tekun, beransur-ansur menambah khidmat kepada rakyat, dengan ini telah memperolehi kepercayaan penuh dan sokongan kuat dari massa rakyat kepada parti dan tentera kita, sehingga kita.

Kawan-kawan dan sahabat-sahabat, kehidupan perajurit kita adalah biasa, pekerjaan mereka juga biasa. Namun semangat revolusioner dan usaha yang diperjuangkan mereka adalah luhur tiada taranya. Oleh yang demikian, mereka itu luar biasa juga disamping biasa. Dengan mengesampingkan segala kepentingan sendiri,mereka dengan taat setia meneruskan perjuangan di dalam hutan dan pos tempur masing-masing, untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Mereka berkeyakinan melalui usaha mereka yang tekun dan tak kendur-kendur, satu masyarakat baru yang gilang gemilang di mana rakyat menjadi tuan atas negaranya pasti akan dapat dibangun di bumi tanah air kita.

(Surat kiriman dari pasukan yang disiarkan oleh Suara Demokrasi Malaya pada 4-7 Februari 1982)

Nota:
 Pasukan Penggempur adalah pasukan yang bergerak di kawasan Malaya.

ABDULLAH C.D. KOMEN TENTANG FILEM BUKIT KEPUNG

Kampung Perdamaian Sukhirin, 23 September 2011 – “Filem Bukit Kepung patut diharamkan”, demikian kata Abdullah C.D., Pengasas Rejimen Ke-10.

Pandangan ini dibuat ketika beliau menjawab soalan mengenai laporan akhbar Utusan Melayu menuduh Mat Indera sebagai “pengganas”.

Mat Indera terlibat dalam satu serangan hendap ke atas Balai Polis Bukit Kepung dalam tahun 1950.

Ditanya tentang Mat Sabu yang mencetuskan kontroversi bahawa Mat Indera adalah pejuang kemerdekaan, Pak Abdullah berkata, “Mat Sabu berkata benar. Dia tau sejarah dan dia berani membongkarnya.

“Mat Indra melawan British. Dia benci penjajah, mana boleh jadi pengganas?”

Seterusnya pejuang kemerdekaan ini menceritakan tentang riwayat Mat Indera sebagai guru agama dan ketua kesatuan buruh.

“Dia aktif dalam gerakan buruh dan dalam PKMM. Setelah darurat, dia pimpin pasukan Rejimen Ke-10 bahagian Johor.”

Menyebut tentang Dr. Burhanuddin Al-Helmy pula, beliau telah menyingkap satu lipatan dalam sejarah yang tidak pernah terdapat dalam mana-mana buku teks.

“Setelah penjajah British menolak perlembagaan rakyat dan membentuk Persekutuan Tanah Melayu, saya, Doktor dan Boestamam telah adakan pertemuan sulit di Kuala Lumpur. Kami bincang tentang soal perjuangan kemerdekaan ketika itu. Keputusannya, saya dan Boestamam akan ambil jalan bersenjata, dan Doktor bergerak di luar” .

Pak Abdullah pernah menjadi Setiausaha KMM Cawangan Lambor. Setelah KMM diharamkan Jepun, beliau menyertai PKM dan memimpin pasukan lasykar rakyat di kawasan Lambor dan sekitar Sungai Perak.

Apabila PKMM didirikan pada tahun 1945, beliau terpilih sebagai anggota Jawatankuasa Pusat. Dalam masa sama, beliau memimpin Jabatan Kerja Melayu. Hingga dalam usianya yang sudah lanjut, Abdullah C.D. terus bermustautin bersama-sama dengan rakan seperjuangannya di Kampung Perdamaian Sukhirin di Selatan Thailand.

SEJARAH MENGIKUT PANDANGAN SEORANG ANAK MUDA

Meluruskan Kembali Sejarah Kemerdekaan Negara:Catatan Ringkas Mengenai Perjuangan Nasionalis-Kiri-Radikal
30hb Ogos 2011

MUKADIMAH

Baru-baru ini, telah tercetus satu kontroversi berkenaan kebangkitan semula pengaruh komunisme di Malaysia. Penulis memerhatikan perkembangan ini semenjak daripada peristiwa Demonstrasi BERSIH 2.0 pada beberapa bulan terdahulu. Di antara taktik yang digunakan oleh regim pemerintah ialah dengan menuduh,tujuan penganjuran demonstrasi tersebut adalah untuk menghidupkan kembali pengaruh komunis dalam negara (penangkapan 6 orang aktivis Parti Sosialis Malaysia di bawah Emergency Ordinance 1948). Hal yang sama turut terjadi beberapa hari yang lepas, apabila Timbalan Presiden PAS, Tuan Hj Mohammad Sabu memberikan komen tentang peranan pihak Parti Komunis Malaya (PKM) dalam perjuangan kemerdekaan negara. Komen ini,seperti yang telah penulis jelaskan,mempunyai 'beban sejarah' dan ia pantas menjadi modal politik pihak Ethno-Nasionalis seperti Parti UMNO dan pertubuhan yang sealiran dengannya.

Selepas merenung kesemua hujah-hujah kedua-dua belah pihak,penulis berpendapat bahawa,kontroversi ini tercetus berikutan dokumentasi sejarah atau versi sejarah yang dipaparkan kepada masyarakat telah disunting,dibuang separuh,digelapkan setengah dan difokuskan segelintir sahaja. Apa yang penulis maksudkan ialah,pemaparan versi sejarah yang dipelajari masyarakat sejak zaman persekolahan sehingga dewasa ialah versi sejarah menurut perspektif regim penguasa. Sejarah yang ditonjolkan hanya memberikan 'kredit' perjuangan kemerdekaan kepada parti pemerintah sahaja. Sebaliknya, sejarah yang menonjolkan pihak lain sama ada dibuang sama sekali atau dikecilkan 'kepentingannya' sekadar menjadi pelengkap kronologi sesuatu peristiwa. Penulis berpendapat, ini merupakan perbuatan ‘menyimpangkan sejarah’ asal dengan tujuan politik. Tidak dinafikan, parti pemerintah harus dipuji kerana memainkan peranan dalam mempercepatkan proses kemerdekaan Negara. Namun, perlu kita fahami bahawa, kemerdekaan itu bukan hanya ‘peristiwa sehari’ tetapi merupakan suatu proses yang panjang.

Perlu kita akui, sebelum kemunculan UMNO (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu/PEKEMBAR), terdapat banyak organisasi kiri (left leaning) yang telah merintiskan perjuangan kemerdekaan Negara. Ramai daripada kalangan kita yang terlupa tentang kewujudan organisasi seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Kesatuan Melayu Muda (KMM), Hizbul Muslimin, Barisan Tani Semalaya (BATAS), Angkatan Wanita Sedar (AWAS), Aangkatan Pemuda Insaf (API), Gerakan Anak Muda (GERAM) dan beberapa pertubuhan lain yang turut serta menyumbang tenaga dan idea ke arah proses kemerdekaan Negara. Namun, disebabkan oleh sikap kita (regim penguasa) yang gemar memadamkan sejarah untuk membentuk ‘hegemoni’ dalam fikiran rakyat bahawa hanya parti pemerintah sahaja yang berjuang untuk merdeka, catatan sejarah negara ini dikesampingkan dan hanya menjadi ‘subaltern history’ yang berlegar untuk diselidik oleh mereka yang mengkaji sejarah mahupun politik Negara sahaja. Berdasarkan hal ini, penulis merasakan ‘sejarah perjuangan kemerdekaan negara’ harus diuruskan kembali agar diketahui oleh generasi muda.

PERINTIS AWAL PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Kesedaran politik di Malaysia agak lambat berbanding Negara jiran seperti Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, pada tahun 1905 sudah terdapat organisasi politik awal seperti Sarekat Dagang Islam (Sebelum dijenamakan semula sebagai Sarekat Islam pada tahun 1912) untuk menjadi platform politik masyarakat peribumi yang dipimpin oleh pejuang terkenal seperti Hj Oemar Said Tjokrominoto dan Hj Agus Salim. Di Filipina pula, gerakan politik seperti La Liga Filipina dan Katipunan pada tahun 1892. Di Malaya (sebelum dikenali sebagai Malaysia pada tahun 1963), organisasi politik yang bersifat kebangsaan hanya timbul pada tahun 1938 (sebelum itu yang ada hanyalah organisasi yang bersifat parokial/kewilayahan) di bawah pimpinan pejuang yang bersifat anti-establishment dan anti feudal seperti Ibrahim Yaakob. Organisasi KMM dilihat begitu progresif dan mahukan perubahan yang radikal kepada nasib anak bangsa. Contoh yang dapat diberikan ialah penerbitan tulisan Ibrahim Yaakob hasil pengamatannya (observation) ke seluruh Negara yang bertajuk ‘Melihat Tanah Air’(1941). Tulisan ini merupakan antara percubaan pertama untuk menganalisis keadaan tanah air yang berada di bawah penjajahan Inggeris.

Penulis pasti tidak ramai daripada kalangan kita yang pernah mengetahui fakta ini selain mereka yang terlibat dalam pengajian politik atau sejarah Malaysia. Sebelum kemunculan Dato Onn Jaafar dalam aktivisme kemerdekaan Negara, kita sudah mempunyai ramai aktivis yang sudah terlibat aktif dalam menentang penjajah dan membangkitkan kesedaran rakyat akan penindasan dan kemunduran di tanah jajahan. Setiap hasil bumi Negara (pada tahap analisis periphery countries oleh penganalisis aliran Neo Marxis) akan diangkut ke Negara penjajah (pada tahap core countries). Pejuang-pejuang awal kemerdekaan seperti Ibrahim Yaakob, Ishak Hj Muhammad, Dr Burhanuddin Al-Helmy, Ahmad Boestamam dan lain-lain nasionalis kiri telah mula memahami kepentingan untuk mencapai kemerdekaan daripada penjajahan Inggeris.

SEJARAH YANG DIPENCILKAN

Mereka yang disebutkan di atas merupakan nasionalis kiri yang anti establishment anti kolonial. Mereka mengambil sikap tidak bekerjasama dengan penjajah, namun masih mengambil saluran demokrasi untuk mencapai tujuan dan hasrat perjuangan mereka. Hasilnya, pada 17 Oktober 1945 ditubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) iaitu parti politik pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu pasca perang dunia kedua. Walaubagaimanapun, parti ini telah diharamkan pada 18 Jun 1948. Apa yang ingin penulis sampaikan ialah, PKMM merupakan parti politik pertama yang ditubuhkan dan tidak berbentuk militan berbanding Parti Komunis Malaya (PKM) yang ditubuhkan pada tahun 1930. Namun, masih ramai yang tidak mengetahui bahawa PKM turut menyumbang kepada kemerdekaan Negara melalui 2 fasa perjuangan mereka.

1) Perjuangan menghalau penjajah Jepun melalui kerjasama sulit dengan British
2) Perjuangan anti kolonial menentang penjajah British.

Dua bentuk perjuangan yang dilaksanakan oleh PKM ini ‘membolehkan’ mereka menerima kredit memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air. Namun, setelah Tanah melayu mencapai kemerdekaan, perjuangan ideologi marxisme oleh PKM diteruskan ke atas kerajaan Persekutuan Tanah Melayu atas anggapan kerajaan pimpinan Tunku Abd Rahman Putra Al-Haj merupakan ‘anak emas’ British dan hanya meneruskan dasar kapitalisme yang diasaskan oleh pihak kolonial. Walaubagaimanapun, ini merupakan suatu hal yang lain berikutan fasa perjuangan bersenjata yang melalui zaman yang berbeza. Apa yang penulis cuba tampilkan di sini ialah bagaimana PKM juga turut terlibat dalam usaha membebaskan Tanah Air daripada penjajahan British. Berikutan itu, mengapakah kita mahu menafikan sumbangan mereka? Di sinilah penulis menyatakan akibat daripada ‘beban sejarah’ yang dipikul oleh PKM sepanjang penentangannya ke atas pentadbiran Negara pasca merdeka menyebabkan mereka langsung tidak dicatatkan sebagai penyumbang tenaga dalam proses kemerdekaan Negara.

Ramai daripada kalangan kita yang hanya mengenali PKM sebagai sebuah organisasi militant yang dianggotai oleh etnik Cina sahaja, tetapi tidak berusaha memahami terdapat juga regimen dalam PKM yang dianggotai oleh etnik Melayu iaitu Regimen ke 10. Perlu penulis terangkan di sini bahawa kebanyakan ahli Regimen ke 10 PKM merupakan nasionalis kiri-Melayu yang terpaksa masuk ke hutan untuk menyertai perjuangan bersenjata PKM kerana diancam oleh pihak penjajah British. Perlu diingati, pada tahun 1948, pihak penjajah British telah menguatkuasakan Ordinan Darurat (kini peranannya diteruskan oleh Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960) untuk menghapuskan kebangkitan nasionalisme Melayu yang dikepalai (spearheaded by) oleh pertubuhan-pertubuhan kiri di Tanah Melayu. Di antara pemimpin aliran nasionalis kiri yang dihumban ke penjara tanpa bicara adalah Ahmad Boestamam,Kamaruzaman Teh, Yahya Nasim dan beberapa tokoh kiri yang lain. Demi mengelakkan diri daripada turut sama ditahan tanpa bicara, terdapat sebilangan tokoh nasionalis kiri yang tiada pilihan lain selain menyertai PKM di hutan, ini termasuklah mereka-mereka seperti Abdullah CD, Rashid Maidin, Shamsiah Fakeh, Musa Ahmad dan lain-lain.

Namun, ‘beban sejarah’ yang dipikul oleh PKM telah ‘mengelapkan’ sumbangan pejuang-pejuang nasionalis kiri ini daripada dipaparkan kepada masyarakat sebagai tokoh kemerdekaan. Mengapa kita perlu bimbang kepada komunisme yang sudah tersimpan dalam ‘arkib sejarah dunia’? Penulis berpendapat, komunisme masa kini hanyalah sebatas konsumerisme sahaja seperti pemakaian baju T berlambang bintang, Red Star, Sickle and Hammer serta imej tokoh-tokohnya seperti Che Guevara, Lenin, Mao dan lain-lain. Perlu kita fahami, semenjak penubuhan PKM pada tahun 1930 sehingga kini belum pernah terjadi revolusi proletar di Malaysia. Tanggapan bahawa perjuangan komunisme cuba dihidupkan kembali di Malaysia hanyalah telahan karut oleh mereka-mereka yang masih tersekat memorinya di zaman perang dingin (Cold War).

Penulis melihat catatan sejarah politik di Britain, para pemuka Irish Republican Army (IRA) seperti Jeneral Michael Collins (1890-1922) sendiri pun turut diiktiraf oleh pihak British sebagai wira tempatan Ireland selain daripada Eamon De Valera (1882-1975). Amerika Syarikat sendiri turut menghargai dan mengiktiraf pemimpin pemberontakan Chiricahua-Apache iaitu Geronimo (1829-1909) sebagai wira tempatan. Namun, mengapakah kita tidak pernah memberikan ‘kredit’ kepada pejuang-pejuang kiri yang turut sama berjuang untuk Negara? Berdasarkan hal ini, penulis merasakan kita perlu meluruskan kembali catatan sejarah bangsa dan Negara daripada terus diselewengkan demi kepentingan politik sesetengah pihak.

KESIMPULAN

Keamanan dan kesenangan yang kita nikmati pada hari ini bukan hanya hasil usaha sesetengah pihak sahaja, bahkan merupakan usaha kolektif yang membabitkan banyak ideologi dan aliran perjuangan. Kesilapan utama kita ialah sentiasa meminggirkan catatan sejarah Negara demi ‘meampilkan’ sesetengah pihak sahaja sebagai aktor utama kemerdekaan negara. Dalam sejarah Negara dan bangsa kita, ramai ‘wira-wira yang tidak didendang’ telah semakin dilupakan oleh rakyat. Hal ini berlaku bukan hanya kerana mereka malas untuk membaca atau mengkaji, tetapi kerana catatan sejarah telah ‘dibengkokkan’. Sempena perayaan kemerdekaan Malaysia yang ke 54 ini, penulis berharap agar kita kembali mengenang jasa-jasa kesemua pejuang Negara, bukan hanya jasa sesetengah pejuang sahaja. ‘Interaksi sejarah’ yang berlaku di masa silam perlu kembali diluruskan bagi memastikan generasi akan datang lebih memahami dan meghargai ‘catatan sejarah’ Negara daripada perspektif yang pelbagai. Perbuatan ‘meminggirkan’ sejarah yang benar hanya menyebabkan terlahirnya generasi pelapis yang tidak progresif dan tidak kritis. Selamat menyambut hari raya Aidilfitri dan sambutan kemerdekaan Negara yang ke 54.

NOTA

Sila rujuk buku seperti Cheah Boon Kheng.1984. Red Star Over Malaya: Resistance and Social Conflict During and After Japanese Occupation of Malaya 1941-1946, Filem 10 Tahun Sebelum Merdeka oleh Fahmi Reza dan lain-lain buku berkenaan perjuangan nasionalis kiri untuk penjelasan lanjut.

BUKU BARU DARI GERAKBUDAYA - SEPTEMBER 2011


Ngeri
Gina Yap Lai Yoong
Publisher: Buku Fixi
Year: 2011
ISBN: 9789671038451
231 Pages
RM16.00 / S$11.20

 

Joanne, Samuel dan Rehan tiga sekawan mahasiswa filem yang bercita-cita besar untuk maju sehingga ke Hollywood. Kegilaan mereka: menghasilkan skrip-skrip yang menampilkan pembunuhan sadis. Skrip-skrip mereka selalunya ditolak oleh profesor, yang merasakan ceritanya tak berasaskan logik. Namun, segalanya berubah menjadi menggerunkan apabila berlaku siri pembunuhan sebenar yang mirip skrip-skrip mereka. Trio itu saling mencurigai. Apabila pembunuhan semakin mendekati persekitaran universiti, keadaan bertukar cemas. Adakah pembunuh NGERI itu sememangnya salah seorang daripada mereka?

 

What Really Happened 9 July 2011
Edited by Nathaniel Tan
Publisher: Kinibooks
Year: 2011
ISBN: 9789671004425
209 Pages
RM30.00 / S$21.00
*Bilingual/Dwi-bahasa (English/Bahasa Melayu)

 
“Three things cannot long remain hidden: the sun, the moon and the truth.” What really happened at the Bersih 2.0 peaceful rally in Kuala Lumpur on the 9th of July, 2011? This bilingual book features eyewitness accounts from Malaysians who were there, selected from Malaysiakini, Loyarburok, Facebook, blogs and Twitter. The writers were patriotic enough to brave severe warnings and a heavy clampdown by a government that did not seem to want to hear them – Malaysians who answered the call of duty to our future generations, and risked their comfort and well being so that they could tell their children and grandchildren: when it mattered the most, we stood up and were counted. In their stories, we see Malaysians transcend politics to unite for a cause that is the right of every single Malaysian, regardless of their ideology or background – a right to clean and fair elections. As these stories tell, something beutiful was born on that 9th of July. That spirit of unity, patriotism, and concern for our fellow Malaysians continues to burn in the hearts of those who wrote these stories, those who read them, and those whom we share them with.


 

Memahat Lekukan Sejarah: Sebuah Travelog BERSIH 2.0
Edited by Riduan Mohamad Nor
Publisher: Jundi Resources
Year: 2011
ISBN: 9789675968129
181 Page
RM18.00 / S$12.60

 

Travelog ini diluncurkan kepada khalayak untuk menjiwai gejolak jiwa tertindas, dengan kezaliman yang semakin membuncah. Juga untuk meluaskan ufuk pembacaan generasi muda di negara ini, untuk apa sebuah harga pengorbanan yang ditunjukkan dalam bantahan awam paling sengit di negara ini yang terakam di langit sejarah. BERSIH 2.0 merupakan kempen untuk menuntut pemulihan demokrasi yang sedang rabak di negara ini yang tenatnya setanding dengan Zimbabwe dan Myanmar. Bantahan awam ini semenjak awal lagi dimomok sebagai ‘rancangan untuk menggulingkan kerajaan secara revolusi’, maka tindakan keras daripada pihak keselamatan tak terjangkau dek akal, seolah Malaysia diambang peperangan. Buku ini menggabungkan pelbagai penulis dengan pengalaman yang berbeza, menuang pengalaman yang diperolehi dan menuangkannya di atas lembaran-lembaran kertas untuk dikunyah oleh pembaca. Pengalaman adalah untaian ilmu yang dihirup seumur hidup, tanpa jemu dan lelah terus mengejar manusia. Ia juga adalah guru yang paling berharga, maka atas justifikasi inilah, mengapa penerbit merasakan pengalaman mahal ini wajib dirakamkan untuk tatapan generasi akan datang.

 

Menegak Agama Membela Bangsa: Perjuangan Pas 1951– 1970
Dr Ismail Said
Publisher: Unit Buku Harakah
Year: 2011
ISBN: 9789833172375
294 Pages
RM30.00 / S$21.00

“ Setelah mencapai kemerdekaan sampailah kita kepada peringkat perjuangan mengisi kemerdekaan, dari sini bermulalah peringkat kedua perjuangan kita, peringkat jangka panjang perjuangan PAS. Sebagai sebuah parti yang berideologi, kita berazam hendak mengisi kemerdekaan itu dengan ideologi kita sendiri, iaitu ideologi Islam atau Islamisme. Kita percaya dengan Islam sahajalah negara kita dan umat kita dapat dibawa ke arah keselamatan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Dengan lain-lain perkataan bahawa tugas kita yang terpenting sesudah tercapainya kemerdekaan ialah berikhtiar supaya undang-undang dan peraturan yang diamalkan dalam masyarakat dan dalam pemerintahan negara, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dengan itu barulah ada nilainya Islam itu sebagai agama pembimbing hidup kemanusiaan.” – Prof Zulkifli Mohamad

 

 

Yes, Jom Ubah! : Kembara Bergambar Pilihan Raya Negeri Sarawak 2011
Wong Ho Leng
Publisher: The Rocket
Year: 2010
ISBN: 9789839820447
37 Pages
RM8.00 / S$5.60
*Bilingual/Dwi-bahasa (Iban/Bahasa Melayu)

Sewaktu pilihan raya negeri Sarawak 2011, kita telah menjadi saksi kepada kuasa rakyat di Sarawak untuk "ubah" yang menghapuskan sama sekali mitos kononnya Sarawak adalah negeri "simpanan tetap" Barisan Nasional. "ubah" - simbol kesayangan pilihan raya negeri Sarawak - telah memecahkan tembok kaum dan umur untuk menyampaikan mesej perubahan sampai ke akar umbi. Ia melambangkan perubahan sikap rakyat, daripada pemerhati yang tidak pedulikan isu politik kepada peserta yang berminat umtuk berubah, yang telah membentuk gerakan rakyat yang lahir dari akar umbi. Buku bergambar ini menjadi saksi kepada gelombang perubahan politik yang menjadi catatan penting buat sejarah politik Sarawak yang berani dan berjiwa besar.

Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta
Rachmat Ruchiat
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9786029625622
143 Page
RM32.00 / S$22.40

 

Siapa bilang nama Luar Batang berasal dari peristiwa ajaib habib sakti yang keluar dari kurung batang saat digotong ke pemakamam? Kata siapa nama Pluit berasal dari peluit atau roti seperti yang sering disebut-sebut? Apa betul Bidara Cina itu berasal dari banjir darah pembantaian orang-orang Cina yang terlibat pemberontakan Cina 1740? Benarkah Jatinegara itu kampung leluhur orang Betawi? Mengapa ada kampung dengan nama Japad, Tiang Bendera. Lantas mengapa ada Kampung Ambon, Kampung Bugis, Kampung Bali, Kampung Jawa, Kampung Bandan? Temukan semua jawabannya dalam buku ini dan puluhan lagi sejarah asal-usul nama tempat lainnya di Jakarta.Berbekal kekayaan sumber, tetapi dalam format ringkas dan populer, Rachmat Ruchiat sebagai pengamat sejarah Jakarta akhirnya bukan sekadar menyajikan asal-usul nama-nama tempat di Jakarta. Ia lebih jauh lagi memberikan gambaran mengenai perkembangan sejarah Jakarta sebagai kota yang kaya dengan keragaman budaya dan jejak sejarah. Penelusurannya secara kronologis mulai abad ke-15 sampai abad ke-20, tidak hanya memperlihatkan perubahan geografi dan demografi Jakarta, melainkan juga perubahan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Deskripsi dan analisis sejarah semakin dikuatkan dengan sejumlah gambar dan peta kuno yang ada di dalam buku ini.

 

Bandung Awal Revolusi 1945-1946
John R.W. Smail
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9789791867122
208 Pages
RM25.00 / S$17.50

 

Bandung Awal Revolusi adalah penelitian pertama mengenai sejarah lokal dalam period revolusi Indonesia. Kisahnya mengenai peristiwa-peristiwa di dalam dan sekitar Bandung selama period Agustus 1945-Maret 1946 sangat menarik dan mengungkap berbagai aspek dalam sejarah revolusi Indonesia yang sampai sekarang hanya sedikit diperhatikan. Dalam Bandung Awal Revolusi kita akan menemukan cerita-cerita unik pada awal masa Revolusi di Bnadung mulai dari rivalitas orang Sunda dan orang non-Sunda, "camat perjuangan" yang berambut panjang dan selalu berpakaian santai, hingga bungkusan-bungkusan dari daun yang dibawa berperang untuk menyimpan mayat-mayat prajurit Gurkha.

 

Ibu Pergi ke Surga: Kumpulan Lengkap Cerpen Sitor Situmorang
J J Rizal
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9789793731889
218 Pages
RM26.00 / S$18.20

 

" tak ada satu pun kalimat yang tak berwujud pengamatan yang cemerlang; dalam arti tertentu beberapa cerpen Sitor adalah sebuah masterpiece." -- Denys Lombard dalam Histoires Courtes d'Indonesie

" dalam kesusastraan Indonesia modern, sejumlah cerpen Sitor tidak ada bandingannya… pantas memperoleh tempat dalam sebuah antologi cerita pendek modern Barat". -- A. Teeuw dalam Modern Indonesian Literature I

"salah seorang cerpenis Indonesia terpenting yang memungkinkan kita dari cerpen-cerpennya memperoleh nilai tambah pengetahuan latar belakang kebudayaan, di samping, kita juga bisa belajar dari pengalaman tokoh-tokohnya." -- Harry Aveling dalam Rumah Sastra Indonesia


Nil sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia
Solahudi
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9789793731957
293 Pages
RM28.00 / S$19.60

 

Buku ini mengisi kekosongan studi sejarah Negara Islam pasca kekalahan DI/TII pada 1962 dan berhasil membuka "jeroan" gerakan Darul Islam pasca 1962 serta JI sebagai organisasi "sempalan" DI/TII. Berbagai kasus yang melibatkan gerakan jihad ini, yang selama ini masih samar, seperti kasus Komando Jihad, Teror Warman, Gerakan Usroh, pelatihan militer di Afghanistan hingga Bom Bali 2002 dipaparkan secara rinci. Buku ini juga menggambarkan bagaimana paham yang mirip dengan ajaran salafy jihadisme sudah berurat akar di kalangan DI. Paham-paham ini diajarkan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo kepada para pengikutnya di Darul Islam. Itu juga salah satu alasan kenapa paham yang kerap dikaitkan dengan Al Qaida ini bisa menemukan tanah yang begitu subur di Indonesia. Tak hanya itu, digambarkan juga bagaimana ajaran jihad ala Kartosuwirjo ini berevolusi menjadi ajaran salafy jihadisme ala Abdullah Azzam dan Usamah bin Laden.

Semiotik & Dinamika Sosial Budaya
Benny H. Hoed
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9789793731872
317 Pages
RM32.00 / S$22.40


Edisi kedua ini menjadi lebih penting karena memberikan delapan artikel baru dengan perspektif semiotik budaya yang terpaut dengan kajian yang sedang tren, semisal semiotik ruang, industri kreatif, dan identitas. Di sini, terlihat kapasitas penulis ketika merespon kompleksitas penandaan dalam periklanan beserta respon masyarakat atas kerumitan tersebut. Ada kecenderungan yang menarik dari penulis buku ini untuk senantiasa melihatnya dari "tegangan" antara " prinsip-prinsip supraindividual" ala Umberto Eco yang masih mengisyaratkan jejak-jejak sintagmatik dan paradigmatik Saussure dan semiosis pragmatik Peirce. -- Tommy Christomy, PhD Koordinator dan pengajar Seminar Teori dan Metodologi Kajian Budaya (S3), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI


 


 

G30S 1965, Perang Dingin dan Kehancuran Nasionalisme: Pemikiran Cina Jelata Korban Orba
Ben Anderson
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789793731865
587 Pages
RM45.00 / S$31.50

 

Meskipun buku ini berangkat dari pengalaman hidup Tan Swie Ling, seorang eks tapol G30S, tetapi penulis tidak cerita sedikit pun tentang orang tua, tempat kelahiran, sekolah, aktivitas-aktivitas politiknya ketika masih muda, dsb. Riwayat hidupnya "dimulai" pada 1 Oktober 1965, ketika dia dapat berita tentang G30S. Saat dia harus mulai sembunyi dan membantu mencari tempat aman untuk Ketua PKI terakhir, Sudisman. Lantas akhir tahun 1966, keduanya ditangkap karena Ketua Komisi Verifikasi PKI dan anggota CC, Sujono Pradigdo yang takut disiksa. Selama 13 tahun, dia dipenjara sambil disiksa secara buas dan sadis. Setelah lepas, dia-seperti eks tapol lainnya-harus mengalami segala macam penghinaan, diskriminasi, ancaman dan pemerasan. Tetapi dia tidak patah hati, otaknya tidak ambruk, semangat dan disiplinnya tetap utuh. Dan inilah refleksinya atau G30S, awal dari kehancuran nasionalisme Indonesia dan Indonesia itu sendiri.


Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi

Djoko Soekiman
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9789793731971
185 Pages
RM30.00 / S$21.00

 

Secara luas dan mendalam Djoko Soekiman mengajak setiap pembaca buku ini menyaksikan bulan madu perkahwinan budaya Jawa dengan Eropa di tengah situasi perang penaklukan Belanda yang penuh kekerasan dan gencer dilakukan sepanjang abad XVII-XX. Buahnya adalah yang kemudian sohor disebut kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis memang lahir akibat kebiasaan hidup membujang para prajurit dan pejabat Belanda di Hindia Belanda. Ketiadaan wanita Eropa mendorong mereka mengambil perempuan Pribumi sebagai pasangan. Alhasil bukan saja anak tetapi juga gaya hidup dan budaya campuran yang meliputi aspek kehidupan dan budaya dalam arti luas. Mulai dari bangunan indische stijl, perabotan meubilair, makanan rijstaffel, bahasa petjoek, busana baju monyet, musik tanjidor, teater komedi stamboel, sastera Indo sampai peranan jongos dan babu di dapur, botol cebok di kamar mandi serta dutch wife di kamar tidur. Semasa lahirnya dicap rendah, tapi juga ditiru di kalangan priyayi dan pejabat tinggi kolonial. Bahkan setelah Terusan Suez dibuka dan wanita Belanda banyak datang, ada upaya totokisasi terhadap orang kulit putih di Hindia Belanda tetapi semua gagal, malahan kebudayaan percampuran semakin merajalela. Semua terekam lengkap dengan gaya bahasa yang populer dan sejumlah ilustrasi berupa lukisan serta gambar, membuat buku yang kaya kepustakaan ini bukan saja semakin mudah dipahami tetapi juga menguatkan imajinasi historis pembaca.


Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir
Supratikno Rabardja
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9789793731902
559 Pages
RM45.00 / S$31.50Karya ini patut mendapat penyimakan dari siapa pun yang mempunyai perhatian kepada sejarah dan sejarah kebudayaan Jawa, malah lebih jauh lagi sejarah dan sejarah kebudayaan Indonesia. Sebab kajian ini menggambarkan hampir secara holistik peradaban masyarakat Jawa Kuno yang memainkan posisi penting di Nusantara selama delapan abad, mulai adab ke-8 sampai abad ke-15. Dengan ketekunan seorang sejarawan dan ketelitian seorang arkeolog, Supratikno telah menghimpun ribuan data, termasuk hal-ihwal 'remeh' kehidupan sehari-hari pada masa Jawa kuno. Hasilnya adalah mosaik kaya warna yang menghimpun data delapan abad tentang peradaban Jawa Kuno. Memang tidak banyak ide teoretik cemerlang dalam buku ini, tapi banyak sorotannya yang bisa membuka cakrawala baru tentang kebudayaan dan masyarakat Jawa Kuno. Supratikno dengan bukunya ini telah masuk dalam bagian dari sedikit ilmuwan Indonesia yang mengupas secara menyeluruh dan terpadu sejarah kebudayaan Jawa dalam arti luas. Teristimewa lagi karena penulis memusatkan pembahasannya pada dinamika peradaban, yakni kecendurangan perubahan dan pola konfigurasi pranata-pranata (politik, agama, dan ekonomi) dari zaman ke zaman.

 

Singapura Tempo Doeloe 1819-1942
John Bastin
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2011
ISBN: 9789793731964
337 Pages
RM36.00 / S$25.20

 

Sejak didirikan Sir Stamford Raffles pada 1891, Singapura segera menarik perhatian para pelancong. Kota itu dijadikan persinggahan sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah Asia yang lain. Banyak kesan istimewa dikisahkan para pengunjungnya. Dalam buku ini, John Bastin, pakar sejarah Asia Tenggara, telah memilih kisah-kisah terbaik dari pelbagai sumber yang mampu mengajak pembaca mengikuti perkembangan Singapura sejak didirikan sampai Jepang menduduki kota ini pada 1942. Membaca buku ini bukan saja diajak mengikuti perkembangan Singapura dari masa ke masa, dari sebuah koloni kecil Inggris hingga menjelma sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Lebih jauh lagi mengenali ragam akar etnis budaya yang membentuk Singapura sebagai kosmopolitan dunia di Timur, sebagaimana tercermin dalam pelbagai kisah yang menegangkan, seringkali lucu bahkan konyol. Sebut saja, kisah Orchard Road yang sekarang tempat wisata sohor dan sangat menyenangkan itu ternyata pada awal abad ke-20 adalah permukiman Cina yang jorok dan bau. Perairan Singapura juga harus dihindari karena banyak perompak Melayu mengintai dan siap menyergap. Ada pula tentang orang-orang Eropa yang kebingungan dengan kebiasaan mandi memakai gayung, harimau yang mencuri daging domba dari dapur penduduk, atau penarik rickshaw yang sengaja membawa penumpang berkeliling hingga tersesat demi mendapatkan bayaran lebih. Imajinasi historis pembaca atas cerita-cerita itu semakin dikuatkan oleh sejumlah besar gambar dan foto sezaman yang menghiasi buku ini.


Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Melaka
Anthony Reid
Penerbit: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789793731940
423 Pages
RM40.00 / S$28.00

 

Buku ini berisi dokumen vital bagi rekonstruksi sejarah Sumatera. Dipilih dan disusun oleh pakar sejarah Sumatera terkemuka, Anthony Reid, membuat kumpulan catatan perjalanan para penjelajah yang pernah menginjakkan kaki secara langsung ke tanah Sumatera ini menjadi perkisahan memukau tentang periode panjang sejarah Sumatera dari abad ke-9 sampai ke-20. Meskipun tidak menceritakan sejarah Sumatera secara runtun, buku ini mengelompokkan catatan-catatan perjalanan tersebut dalam topik-topik tertentu sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang perubahan sosial, budaya, agama, maupun politik di Sumatera. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi sejenis 'pengantar' yang bisa dipakai sebagai media paling cepat untuk memasuki ruh Sumatera. Namun, buku ini tidak hanya berisi uraian umum perihal kondisi Sumatera. Dimasukkan juga pengamatan atas seluk-beluk daerah yang dikunjungi maupun tingkah polah masyarakatnya, sehingga memberikan warna tersendiri. Tak ayal, pembaca buku ini akan menemukan banyak uraian yang tidak muncul dalam tulisan-tulisan sejarah yang sifatnya resmi, misalnya penggambaran Marco Polo yang menyangka menemukan unicorn di Sumatera. Lain lagi dengan John Davis, petualang Inggris yang menggambarkan Sultan Alau'ddin Ri'ayat Syah al-Mukammil dengan sangat karikatural sebagai Sultan Aceh yang " tidak melakukan apa pun sepanjang hari selain makan dan minum". Ada pula kesaksian-kesaksian yang bikin ketawa, seperti ketika Friedrich Schnitger menggambarkan permusuhannya dengan raja lokal gara-gara kesal profesinya sebagai antropolog dicemooh dengan julukan 'dokter batu'. Catatan yang dibuat Reid pada setiap kesaksian yang dipilih bukan saja akan memudahkan setiap pembaca mengenali sosok si pemberi kesaksian dan memahami konteks zaman ketika kesaksian dibuat, tetapi juga bagaimana menafsirkan ulung dan mencermati secara kritis kesaksian yang diberikan, sehingga pembaca tidak sekadar bernostalgia ke Sumatera Tempo Doeloe.


AirLangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI
Ninie Susanti
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789793731803
303 Pages
RM32.00 / S$22.40

 

Biografi ini mengisahkan Airlangga. Dialah raja diraja Jawa abad XI. Raja bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmmawansa. Airlangga Anantawikramottunggadewa ini bukan saja menginspirasikan raja-raja besar sesudahnya pada zaman Kerajaan Janggala dan Panjalu, tetapi juga raja-raja di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Melalui pembacaan prasasti dan karya sastera, arkeolog Ninie Susanti yang terlatih dalam epigrafi menyusuri peranan Airlngga dalam memerintah rakyatnya dan menjalankan pembaharuan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama pada masanya. Terlebih menarik adalah dikisahkan pula ihwal peristiwa pralaya yang melanda Jawa saat itu. Dari kehancuran yang di catat prasasti sebagai " kiamat" Jawa dan mengakhiri kerajaan Mataram Kuno itulah yang disebutnya menjadi titik awal kehadiran Airlangga. Ia sebenarnya tidak berhak atas tahta, tetapi dikehendaki oleh rakyat dan pemuka agama. Airlangga hadir dan berhasil menegakkan hegemoninya. Ia tidak hanya membangun dari awal, tetapi juga menyingkirkan para pesaingnya.

 

Belajar Memahami HAM

Zeffry Alkatiri
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789792516432
120 Pages
RM20.00 / S$14.00

 

Dewasa ini, isu-isu tentang Hak Asasi Manusia semakin ramai dan seksi dibicarakan, baik oleh kalangan akademisi, politisi, militer, maupun aktivis. Untuk memahami HAM dibutuhkan kajian yang komprehensif, cermat dan berimbang. Mengkaji HAM dengan perspektif yang lebih luas adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusian. Konsep HAM yang berbeda tentu saja mengakibatkan praktik penerapan yang berbeda pula. Belum lagi beragamanya tafsir HAM yang semakin meramaikan perdebatan tentang apa saja dan bagaimana melindungi hak asasi. Perjuangan HAM adalah perjuangannya yang tak terlepas dari konteks sejarah. Karenanya pendekatan sejarah untuk memahami HAM menjadi sedemikian penting. Pandangan HAM dari dimensi sosial, politik dan budaya juga dikupas oleh penulis. Sehingga buku kecil ini cukup mumpuni untuk dijadikan acuan ketika membicarakan HAM.

 

Kahlil Gibran di Indonesia

Eka Budianta
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789792516449
175 Pages
RM25.00 / S$17.50

 

" Dulu kita tunduk pada raja, dan patuh pada kaisar. Sekarang kita hanya tunduk pada kebenaran dan patuh kepada cinta." Itulah sepenggal kata Kahlil Gibran yang sering dijadikan semboyan. Tapi itu bukan sekadar semboyan, sejarah menunjukkan, bahwa melalui sastra setiap bangsa membangun negara dan kebudayaannya. Gibran memanfaatkan karya sastra itu agar kita bisa menciptakan negara yang abadi, dan mencintainya setulus hati. Dia mengajak kita tunduk kepada kebenaran dan patuh kepada cinta. Sedangkan kita tahu bahwa kebenaran dan cinta membuka peluang untuk di tafsirkan dan dihidupi secara merdeka.

 

Kamus Kejahatan Orba: Cinta Tanahair dan Bangsa

Harsutejo
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789793731926
326 Pages
RM26.00 / S$18.20Sebagai sebuah buku yang membeberkan sederetan dosa kejahatan super hebat rezim Orde Baru dengan sangat rinci dan lengkap serta terus lestari bahkan sampai kepergian Soeharto, penulis membawa setiap pembaca pada suatu persimpangan. Pertama, pembaca melihat jalan gelap hari depan Indonesia sebab tak mungkin lagi dapat menangani kejahatan warisan Orde Baru Soeharto. Kedua, pembaca justru menjadi tahu duduk perkara dan akar-akar kejahatan Orde Baru, seraya dapat mencarikan obat penyembuhannya serta dengan begitu memiliki optimisme hari depan Indonesia yang lebih cerah. Tentu saja penulisnya mengharapkan buku ini untuk tujuan kedua. Baginya jalan mencari dan mencapai suasana cerah masa depan Indonesia adalah dengan memasuki sejarah. Sebab kejahatan Orde Baru Soeharto dibangun dengan kebohongan dan penggelapan sejarah yang dicekokkan secara refresif. Dalam konteks ini melawan warisan kejahatan Orde Baru adalah perjuangan melawan akrobat bahasa dan logika tanpa nalar serta melawan amnesia sejarah yang dibikin secara sengaja. Dan celakanya dipelihara terus sampai sekarang. Sungguh, melawan represi adalah melawan lupa.

 

Menjadi Tjamboek Berdoeri: Memoar Kwee Thiam Tjing

Arief W. Djati & Ben Anderson
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789793731841
256 Pages
RM32.00 / S$22.40Memoar Tjamboek Berdoeri alias Kwee Thiam Tjing ini semula merupakan serial tulisan di mendiang Indonesia Raya. Ditulis mulai 22 Juli 1971 dan berakhir 28 Juli 1973 sebagai kenangan dia selama periode Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sampai awal Kemerdekaan Indonesia. Meskipun banyak mengambil bahan dari bukunya Indonesia dalem Api dan Bara, tetapi karyanya ini adalah sesuatu yang lain dan merupakan semacam "kelanjutan" Indonesia dalem Api dan Bara. Para pembaca secara lebih terbuka akan lebih mengetahui dinamika yang berlangsung di dalam jaman-jaman genting Indonesia. Apalagi nama-nama yang disembunyikan di dalam Indonesia dalem Api dan Bara, kebanyakan dibuka dalam buku ini.
 

Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949

Robert Cribb

Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9786029625653
304 Pages

RM32.00 / S$22.40

 

Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta adalah kajian mendalam pertama mengenai salahsatu milisi rakyat yang bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Buku ini menelusuri riwayat Lasykar Rakyat Jakarta Raya sejak asal-usulnya, yaitu para penjahat kecil-kecilan, juragan buruh di perkampungan kumuh di Jakarta dan perkebunan-perkebunan feodal pinggiran Jakarta, hingga kehancurannya di tangan tentara Indonesia pada akhir 1940-an. Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta memperkenalkan karakter-karakter tak terduga namun menarik, dari Jenderal Mustopo si pemakan kucing dan Haji Darip si kepala batu hingga gerombolan bandit yang mengabdi pada Belanda sebagai pasukan HAMOT.


Soeharto di bawah Militerisme Jepang
David Jenkins
Publisher: Komunitas Bambu
Year: 2010
ISBN: 9789793731919
249 Pages

RM32.00 / S$22.40

 

Kajian baru ini menguak tabir yang menyelimuti karier militer Soeharto selama masa pendudukan Jepang, memperjelas ganbaran kesatuan yang membantu pembentukan sosok yang kelak menjadi Presiden Indonesia kedua itu. Pada 1942, setelah putus asa karena mengganggur dan menutup-nutupi kenyatan bahwa dirinya adalah mantan anggota KNIL (Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger), Soeharto bergabung dalam kesatuan kepolisian di bawah Jepang, selama 12 bulan (bukan enam bulan sebagaimana ditulis dalam biografinya) bertugas sebagai pembantu kepercayaan kepala polisi Jepang di Yogyakarta, ia mengamati perilaku arogan dan brutal para politi Jepang. Kemudian Soeharto bergabung dalam Peta, tentera pertahanan sukarela Jawa. Ketika itu Jawa berada dalam cengkaraman militerisme Jepang, dikuasai Tentera ke-16 AD yang mengeksploitasi pulau itu tanpa ampun, yang menuntut korban nyawa dan kesengsaraan rakyat yang begitu mengerikan. Soeharto muda yang begitu dipercaya karena ketekunan, kecerdasan, kecakapan, kepatuhan dan ketenangannya, mendapatkan tugas-tugas yang sangat sensitif. Tetapi dia, seperti kawan-kawannya di Peta, sadar kembali dan marah atas kekasaran serta kekejaman Jepang. David Jenkins, peneliti terkenal yang menyelidiki masa awal kehidupan Soeharto dalam semua aspeknya, mengamati sejauh mana Soeharto dibentuk oleh praktik militer Jepang. Jenkins juga menunjukkan begitu banyaknya pelatihan militer yang dialami Soeharto, baik pada masa kolonialisme Belanda maupun ketika pendudukan Jepang, telah membentuk jalan bagi keberhasilan karir militernya.

 

Sukarno & Modernisme Islam

M. Ridwan Lubis
Publisher: Komunitas Bambu

Year: 2010
ISBN: 9789793731834
341 Pages
RM35.00 / S$24.50

 

Apakah Islam bagi Bung Karno? Pada awalnya Islam adalah sebuah energi politik pembebasan. Bung Karno memandang Islam lebih sebagai satu elemen dalam perjuangan antikolonial. " Islam is progress. Islam itu kemajuan, " tulis Bung Karno dalam salahsatu Surat-Surat Islam dari Endeh, hasil korespondensinya dengan T.A. Hasan, tokoh Persis (Persatuan Islam) di Bandung. Pilihan yang dianjurkan Bung Karno adalah: " Rasionalisme diminta kembali duduk di atas singgahsana Islam". Bung Karno lebih berbicara preskriptif, tentang Islam yang seharusnya. Dengan semangat yang bergelora, ia cenderung untuk mengemukakan bahwa Islam yang seharusnya itu adalah hakikat Islam itu sendiri.

 

 

To purchase these and/or any other Gerakbudaya/SIRD titles, you may:

 

a) Drop by our showroom at the following address:

           No. 11, Lorong 11/4E

 46200 Petaling Jaya,

 Selangor, Malaysia

 Tel: (603) 7957 8343/8342

 Fax: (603) 7954 9202

 


 

c) Send us an email at sird@streamyx.com or gerakbudaya@pd.jaring.my

 

d) Get it from all major bookstores throughout Malaysia

 

Thank you for your kind interest and support.

GB Gerakbudaya Enterprise Sdn Bhd

Categories

Pengikut